ضد یخ بتن مایع

ضد یخ بتن یکی از مواد افزودنی بتن است که از ترکیبات مختلفی همچون زودگیر کننده بتن و مواد گرماده تشکیل شده است.

ضد یخ بتن به دو بخش بدون کلراید و با کلراید تقسیم می شود، نوع پودری آن دارای کلراید است و مناسب برای بتن های معمولی و بدون میلگرد. نوع مایع آن بدون کلراید است و مناسب برای بتن آرمه و بتن های دارای میلگرد و آرماتور چون ماده کلراید باعث خوردگی و پوسیده شدن میلگرد می شود.

اینجا درمورد ضد یخ بتن بیشتر بخوانید.

ضد یخ بتن

افزودنی ضد یخ بتن با ایجاد یک واکنش گرمازا در سیمان و بتن برای مدت کوتاهی بتن را گرم می کند و این گرما را نگه می دارد و با استفاده از زودگیر بتن فرایند گیرش بتن را تسریع می کند و در این مدت زمان بتن به خوبی سخت می شود و شکل می گیرد.